Dostosowywanie maszyn do obowiązujących norma – Dostosowywanie układów elektrycznych i mechanicznych do obowiązujących przepisów BHP.